10-08, 2015

Wat is legionella?

Legionella is wereldwijd (nog steeds) een groot probleem. In Nederland kreeg het bijvoorbeeld grote bekendheid door de besmetting in 1999, op de West-Friese Flora in Bovenkarspel. Hier zijn ruim 200 personen besmet geraakt en zelfs 32 mensen overleden aan de veteranenziekte. Dit was voor de Nederlandse overheid aanleiding om strikte regels op te stellen. Na vele jaren van onderzoek en preventieve maatregelen vormt legionella in drinkwater echter nog steeds een probleem.
Jaarlijks (2012 en 2013) worden ongeveer 3.000 besmettingen gemeld bij de officiële instanties. Dit cijfer betreft de besmetting van prioritaire instellingen².

Op basis van informatie verstrekt door het meld- en informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, d.d. 4 februari 2014.
² Prioritaire instellingen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, bungalowparken, et cetera


Menu Title